BAKÅT

PollyFlyt

Pollyflyt byggtips

       

Flotte 6,6x3m (P24+P18skarv+P24)

   

Flotte  (Bilderna är klickbara!)

    

 

 Flotte 4,8x2,6m  Flotte 6m  Partyflotte 10x4m   

     Bastuflotte 6x4m  Bastuflotte 8m  BoFlotte 8x5,5m

Ritning (bygg-exempel)

Balkinfästning

 

--------------------------------------------------------------------------------

Bygglov
Eftersom en flotte eller bastubåt klassas som båt,
så krävs vanligtvis inga bygglov eller tillstånd för bygget!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

e-posta till eller ring 070-276 95 05